Инструкции

Скорочена назва набору Код за класифікатором медичних виробів НК024:2023
Каталожний
 № (REF)
Назва інструкції
Кількість визначень\ на визначення, мл Об’єм робочого розчину, мл
Файл для завантаження
мікро* напівмікро * макро *
Ферменти
АлАТ 52924 HP001.01 HP001.05 HP001.06 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові (метод Райтмана-Френкеля) 250 1000 500 125
500
250
60
250
125
600
2400
1200
АлАТ
Компонент набору HP001.01 — Калібрувальний розчин піровиноградно-кислого натрію 2 ммоль/л 52925 HP001.01.3 Відповідно обраної методики 5
АлАТ КІН 52923 HP001.02 HP001.03 HP001.04  Інструкція до набору реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці та плазмі крові (кінетичний метод) 50
100
500
25
50
250
12
25
125
50
100
500
Кинетический АЛАТ
HP001.07 HP001.08 1000
1500
500
750
250
375
1000
1500
Кинетический АЛАТ 1000 1500
Амілаза  52940  HP003.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах (по Каравею)  - -  100 1110  Альфа-Амилаза
Амілаза КІН 52940 HP003.02 HP003.03 Інструкція до набору реактивів для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах кінетичним оптимізованим методом 50
100
25
50
12
25
50
100
Кинетическая Альфа-Амилаза
HP003.04 500 250 125 500 Кинетическая Альфа-Амилаза 500
АсАТ  52954 HP004.01 HP004.05 HP004.06 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (метод Райтмана-Френкеля) 250 1000 500 125
500
250
60
250
125
600
2400
1200
АcАТ
АсАТ-КІН 52924 HP004.02 HP004.03 HP004.04 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові та плазмі крові (кінетичний метод) 50
100
500
25
50
250
12
25
125
50
100
500
Кинетический АсАТ
HP004.07 HP004.08 1000
1500
500
750
250
375
1000
1500
Кинетический АсАТ 1000 1500
ГГТ 53027 HP007.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності гама-глутамілтранспептідази у сироватці крові -  160 80  1160 ГГТ
ГГТ КІН 53027 HP007.02 HP007.03 Інструкція до набору реактивів для визначення активності гама-глутамілтранспептідази у сироватці крові кінетичним методом 50
100
25
50
12
25
50
100
Кинетический ГГТ
HP007.04 500 250 125 500 Кинетический ГГТ 500
ЛДГ (запуск зразком) 53072 HP015.01 Інструкція до набору реактивів для визначення загальної активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) (кінетичний УФ метод) - - 33  100 ЛДГ
ЛДГ-1 (запуск субстратом/зразком) 61416 HP015.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності ізоферментних форм лактатдегідрогенази ЛДГ1, ЛДГ2, як α-гідроксибутиратдегідрогенази (кінетичний УФ метод) 80/100  40/50 20/25  100 ЛДГ 1
Лужна фосфатаза  52928 HP016.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові 416  208 119  1000 Лужна фосфатаза
Компонент набору HP016.01 — Буферний концентрат 52929 HP016.01.1 Відповідно обраної методики  50
Лужна фосфатаза ДЕА 52928 HP016.04 HP016.05 Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові (кінетичний метод з ДЕА-буфером) 41
83
20
41
13
27
50
100
Лужна фосфатаза ДЕА
HP016.06 HP016.07 250
416
125
208
83
138
300
500
Щелочная фосфатаза ДЭА 300 500
Холінестераза-КІН 52964 HP027.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності холінестерази у біологічних рідинах кінетичним методом 40 20 10 50 Холінестераза-КІН
Холінестераза АХХ  52964 HP027.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності холінестерази у біологічних рідинах з ацетилхолінхлоридом 80 40 20 110 Холінестераза АХХ
Білковий обмін
Альбумін  59071 HP002.01 Інструкція до набору реактивів для визначення альбуміну у сироватці крові 1000  500 250  1000 Альбумін
Білкові фракції 53592 HP006.01 Інструкція до набору реактивів для визначення співвідношення білкових фракцій сироватки крові  - -  20 600  Білкові фракції
Загальний білок 61900 HP010.01 HP010.07 Інструкція до набору реактивів для визначення загального білка у сироватці крові 1000
500
500
250
250
125
1000
500
Загальний білок
HP010.09 2000 1000 500 2000 Общий белок 2000
Загальний білок УЛ 59085 HP010.02
HP010.05
HP010.06
Інструкція до набору реактивів для визначення загального білка у сечі та лікворі  200
50
100
100
25
50
50
12
25
200
50
100
Белок-УЛ
Креатинін 53251 HP014.01 Інструкція по визначенню креатиніну у сироватці крові та сечі 400 200 100 300 Креатинін
HP014.07 HP014.08 200
800
100
400
50
200
150
600
Креатинин 150 и 600
Креатинін КІН 53251 HP014.02 Інструкція до набору реактивів для визначення креатиніну (кінетичним методом) 160 80 40 160 Кинетический Креатинин
HP014.05 HP014.06 200
500
100
250
50
125
200
500
Кинетический Креатинин 200 500
Сечова кислота 53583 HP017.01 Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти у біологічних рідинах  330 165  100 400 Сечова кислота
Сечова кислота-Ф 53583 HP017.02
HP017.03
HP017.04
Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти у біологічних рідинах ензиматичним колориметричним методом  50
100
500
25
50
250
12
25
125
50
100
500
 Ферментативная Мочевая кислота
Сечовина-Д 63333 HP018.01 Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах діацетилмонооксимним методом - 200 100 400 Сечовина-Д
Сечовина-ОФА 63333 HP018.03  Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах колориметричним методом -/400 160/200 80/100 320 Сечовина-ОФА
Сечовина-У 53587 HP018.02
HP018.02
HP018.02
Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (Berthelot)  -
-
-
200
100
300
100
50
150
400
200
600
Уреазная Мочевина
 Компонент набору HP018.02 — Уреаза концентрат 53590 НР018.02.4 Відповідно обраної методики 1
 Сечовина UV 53587 HP018.06
HP018.07
HP018.08
HP018.09
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах кінетичним уреазним методом 100
300
600
1000
50
150
300
500
25
75
150
250
100
300
600
1000
Кинетическая Мочевина
 Тимолова проба 43203 HP021.01 Інструкція до набору реактивів для проведення тимолової проби з сироваткою крові 915 457 228 1100 Тимолова проба
Вуглеводний обмін
Буфер на Ексан 53303 HP009.04  Інструкція до набору реактивів для приготування буферного розчину на ЕКСАН для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах 100 76 58 1000 Эксан
HP009.11  Інструкція до набору реактивів для приготування буферного розчину на ЕКСАН для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах 2000 1538 1176 20000 Эксан 1000
Глюкоза МОНО 53301 HP009.05 HP009.06 HP009.07 HP009.08 HP009.09 Інструкція до набору реактивів для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом 1000
200
400
500
100
500
100
200
250
50
250
50
100
125
25
1000
200
400
500
100
Глюкоза МОНО
HP009.10 2000 1000 500 2000 моно Глюкоза 2000
Глюкоза-Ф 53301 HP009.02 Інструкція до набору реактивів для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом 200 100 50 200 Глюкоза-Ф
Компонент набору HP009.02 — Антикоагулянт 53307 HP009.02.3 Відповідно обраної методики 400
ГлікоГемоглобін ТБК 63151 НР037.01 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гліколізованого гемоглобіну у крові людини - 140 - 350 ГлікоГемоглобін ТБК
Лактат 53342 НР052.02
НР052.05
НР052.06
НР052.07
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації молочної кислоти (лактату) у плазмі та СМР людини 10
50
100
200
5
25
50
100
2
12
25
50
10
50
100
200
лактат
Сіалові кислоти 53553 НР034.01 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації cіалових кислот у сироватці крові, плазмі людини 400 200 100 140  Сіалові кислоти
Сіроглікоїди 59074 HP019.01 Інструкція до набору реактивів для визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів) у сироватці крові (турбідиметричний метод) 200 65 40 140 Сіроглікоїди
Фруктоза 53278 HP032.01 Інструкція до набору реактивів для визначення фруктози у біологічних рідинах колориметричним методом 400 200 100 140 Фруктоза
Філісіт-КетоСкрин 53341 HP031.01 Інструкція до набору реактивів для оцінної діагностики вмісту кетонових тіл у сечі «Felicit-КетоСкрин» 200 10 г Філісіт-КетоСкрин
HP031.02 100 5 г КетоСкрин 5г
Ліпідний обмін
Загальні ліпіди 53354 HP011.01 Інструкція до набору реактивів для визначення загальних ліпідів у сироватці крові - 100  50 200 Загальні ліпіди
β-ліпопротеїди 53413 НР036.01 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації β-ліпопротеїдів у сироватці крові людин 100 50 25 100 в-липопротеиды
Тригліцериди Ф 53460 HP022.02
HP022.03
HP022.04
Інструкція до набору реактивів для визначення тригліцеридів у сироватці і плазмі крові ензиматичним колориметричним методом 50
100
500
25
50
250
12
25
125
50
100
500
Тригліцериди Ф
Холестерин HDL 53393 HP026.03 Інструкція до набору реактивів для визначення HDL холестерину (ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові 400 200 130 200 Холестерин HDL
HP026.11 200 100 66 200 Холестерин-HDL осадитель 100
Холестерин-Ф 53359 HP026.02
HP026.06
HP026.07
HP026.08
HP026.09
HP026.10
Інструкція до набору реактивів для визначення холестерину у сироватці та плазмі крові ферментативним методом 200
1000
500
100
50
250
100
500
250
50
25
125
50
250
125
25
12
60
200
1000
500
100
50
250
Холестерин-Ф
Холестерин-HDL Ф 53391 HP026.04 Інструкція до набору реактивів для визначення HDL холестерину (ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом 66 16 - 50 Холестерин-HDL Ф
Холестерин-LDL Ф 53395 HP026.05 Інструкція до набору реактивів для визначення LDL холестерину (ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом 100 16 - 50 Холестерин-LDL Ф
Пігментний обмін
 Білірубін 63410 HP005.01 Інструкція до набору реактивів для визначення загального та прямого білірубіну у сироватці крові (за методом Ендрашика)  - 55+55 - 250 Білірубін
Білірубін ДМСО 53229 (загальний НР005.07
НР005.08
НР005.09
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального та/або прямого білірубіну у сироватці або плазмі крові (з діметилсульфоксидом (ДМСО)) 200
500
600
100
250
300
50
125
150
300
750
900
Білірубін ДМСО
 53233 (прямий) НР005.10
НР005.11
НР005.12
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального та/або прямого білірубіну у сироватці або плазмі крові (з діметилсульфоксидом (ДМСО)) 200
500
600
100
250
300
50
125
150
300
750
900
Білірубін ДМСО
63410 (прямий та загальний) НР005.04
НР005.05
НР005.06
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального та/або прямого білірубіну у сироватці або плазмі крові (з діметилсульфоксидом (ДМСО)) 200+200
500+500
600+600
100+100
250+250
300+300
50+50
125+125
150+150
300+300
750+750
900+900
Білірубін ДМСО
 Гемоглобін  55872 HP008.01
HP008.06
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в крові  -
-
800
1600
400
800
2000
4000
Гемоглобін
Гемоглобін ГХ 55872 HP008.02 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в крові геміхромним методом - 800 400 2000 Гемоглобін ГХ
НР008.09 - 2000 1000 5000 Гемихромный Гемоглобин 5000
Карбоксигемоглобін 54511 НР049.01 Інструкція до набору реактивів для визначення % карбоксигемоглобіну у крові людини - - 50 600 карбоксигемоглобин
Метгемоглобін 54512 НР042.01 Інструкція до набору реактивів для визначення метгемоглобіну у крові людини спектрофотометричним методом 400 200 - 1060 метгемоглобин
Водно-сольовий обмін
 Залізо (ЗЗЗЗ)  54758 HP012.01 Інструкція до набору реактивів для визначення заліза та загальної залізозв’язуючої здатності (ЗЗЗЗ) сироватки крові 25 160 Железо
Калій 63357 HP024.01 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації калію у сироватці або плазмі крові турбідиметричним методом без депротеїнування 100 50 25 100 Калій
HP024.02 HP024.03 75
150
37
75
18
37
75
150
калий 75 150
Кальцій 45789 НР013.01 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах 240 120 60 240 Кальцій
НР013.03 НР013.04 НР013.05 200
300
600
100
150
300
50
75
150
200
300
600
Кальций 200 300 600
Кальцій ARS 45789 НР013.02 Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення загального кальцію у біологічних рідинах (з Арсеназо ІІІ) 100 50 25 100 Арсеназный_кальций
HP013.06 HP013.07 HP013.08 50
200
1000
25
100
500
12
50
250
50
200
1000
Арсеназный кальций 50 200 1000
Магній 46795 HP035.01 Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення магнію у біологічних рідинах (з ксилідиловим синім) 50 25 12 50 Магній
HP035.02 100 50 25 100 Магний_100
Натрій Ph 52899 НР029.02 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації натрію в сироватці крові колориметричним методом з ФОСФОНАЗО ІІІ 100 50 25 100 Натрій Ph
НР029.03 200 100 50 200 натрий PH 200
Фосфор UV 59123 HP023.02 Інструкція до набору реактивів для визначення неорганічного фосфору у біологічних рідинах (без депротеїнування) (UV-варіант) 100 50 25 100 Фосфор UV
HP023.03 HP023.04 250
1000
125
500
60
250
250
1000
Фосфор-UV 250 1000
Фосфор VIS 59123 HP023.01 Інструкція до набору реактивів для визначення неорганічного фосфору у біологічних рідинах (без депротеїнування) (VIS-варіант) 200 100 50 200  Фосфор VIS
Хлориди-Ф 60037 HP025.02 Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення хлоридів у біологічних рідинах 240 120 60 240 Хлориди-Ф
HP025.03 HP025.04 120
300
60
150
30
75
120
300
Хлориды-Ф 120 300
Цинк 58259 НР044.01 НР044.02 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації цинку у біологічних рідинах 80
40
40
20
20
10
80
40
цинк
Латекс тести
Філісіт-АСЛО-латекс  63271 ЛА033.01 Інструкція до набору реактивів для визначення анти-стрептолізину О у сироватці крові  - 200  40 2 Антистрептолизин
Філісіт-РФ-латекс  55112  ЛА033.03 Інструкція до набору реактивів для визначення ревматоїдного фактору (РФ) в сиворотці крові  - 200 40  2 Філісіт-РФ-латекс
 Філісіт-СРБ-латекс  63234 ЛА033.02  Інструкція до набору реактивів для визначення С-реактивного білку (СРБ) у сироватці крові -  200 40  2 Філісіт-СРБ-латекс
Мікробіологічні та цітологічні дослідження
 Забарвлення за Грамом 42709 HP030.01 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом 500 75 Забарвлення за Грамом
 Компонент набору HP030.01 — Розчин Люголя 43647 HP030.01.2 Відповідно обраної методики 25
 Забарвлення за Грамом НЧ 42709 HP030.06 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом з нейтральним червоним 1000 150  Забарвлення за Грамом НЧ
 Компонент набору HP030.06 — Карболовий розчин генціану фіолетового 43739 HP030.06.1 Відповідно обраної методики 50
Компонент набору HP030.06 — Розчин Люголя 43647 HP030.06.2 50
 Компонент набору HP030.06 — Розчин нейтрального червоного 59105 HP030.06.3 50
 Забарвлення за Грамом С  42709 HP030.02  Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом з сафраніном 1000 150  Забарвлення за Грамом С
 Компонент набору HP030.02 — Карболовий розчин генціану фіолетового 43739 HP030.02.1 Відповідно обраної методики 50
 Компонент набору HP030.02 — Розчин Люголя 43647 HP030.02.2 50
 Компонент набору HP030.02 — Розчин сафраніну 43581 HP030.02.3 50
Забарвлювач за Романовським 44946 HP030.09 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення азур-еозином за Романовським 2000 1000  Забарвлювач за Романовським
Забарвлення за Цілем-Нільсеном 42694 HP030.03 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Цілем-Нільсеном 200 400 Забарвлення за Цілем-Нільсеном
 Компонент набору HP030.03 — Карболовий розчин фуксину 42657 HP030.03.1 Відповідно обраної методики 100
 Компонент набору HP030.03 — Знебарвлюючий розчин 1 43629 HP030.03.2 100
 Компонент набору HP030.03 — Знебарвлюючий розчин 2 43629 HP030.03.3 100
 Компонент набору HP030.03 — Розчин метиленового синього 45351 HP030.03.4 100
Знежирювач для скла 59059 HP030.10 Інструкція щодо застосування набору реагентів для знежирення скла знежирення 5000 штук скла  1000 Знежирювач для скла
Концентрат фосфатного буферу 59119 НР030.11 НР030.12 Інструкція щодо застосування набору реагентів для приготування фосфатного буферу для розбавлення та промивання при забарвленні біопрепаратів Відповідно обраної методики 20000
200000
Концентрат фосфатного буфера
РетикулоФарб 55862 HP030.05 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення ретикулоцитів у крові з брильянтовим крезиловим синім 1000 50  Набор_окраски_ретикулоцитов
 Рідина Карнуа 32947 HP063.01 Інструкція щодо застосування набору реагентів для фіксації зразків (набір «Рідина Карнуа») Відповідно обраної методики 100 Набір Раствор Карнуа
HP063.02 1000
 Рідина Карнуа А (у класифікації Ліллі) 57750 HP064.01 Інструкція щодо застосування набору реагентів для фіксації зразків (набір «Рідина Карнуа А» у класифікації Ліллі) Відповідно обраної методики 100 Набір Раствор Карнуа A
HP064.02 1000
Телурит калію 62707 ПС020.01 Інструкція до набору реактивів телурит калію - 10х5 мл  Телурит калію
Калібратори та контрольні матеріали
Білірубін-калібратор 41830 HK005.02 Інструкція до набору реактивів для приготування калібрувальних розчинів білірубіну Відповідно обраної методики 24 мл Білірубін-калібратор
Компонент набору калібраторів білірубіну 53234 (прямий) НК005.03.03 Інструкція із застосування до компоненту набору калібраторів білірубіну  2 мл  Компонент набору калібраторів білірубіну
Калібратор альбуміну 1000 мг/л 45803 HK002.02 Інструкція до калібрувального розчину альбуміну 1000 мг/л 10 мл Калібратор альбуміну 1000 мг л
Компонент набору HP002.01 — Альбумин- 50 г/л 45803 HK002.01.1 Інструкція із застосування калібрувального розчину альбуміну 50 г/л 2 мл Калібратор альбуміну 50 мг л
Калібратори білка 53988 HK010.03 Інструкція із застосування набору калібрувальних розчинів білка  5х2 мл  Калібратори білка
Калібратори геміхрому 56277 HK008.05 Інструкція із застосування до набору калібрувальних розчинів геміхрому для контролю кількісного визначення гемоглобіну геміхромним методом  3х5 мл  Калібратори геміхрому
Калібратори гемоглобіну 55874 HK008.04 Інструкція до набору реактивів калібраторів гемоглобіну 3х1.5 мл Калібратори гемоглобіну
Калібратори глюкози 41818 HP009.03 Інструкція до набору калібрувальних розчинів глюкози для контролю кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах  5х5 мл Калібратори глюкози
Калібрувальний розчин глюкози 10 ммоль/л 41818 НР009.02.04 Інструкція до калібрувального розчину глюкози 10 ммоль/дм3 для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах 5 мл  Калібрувальний розчин глюкози 10 ммоль_л
 Калібратори креатиніну  44700 HK014.03  Інструкція із застосування до набору калібраторів креатиніну  5х4 мл  Калібратори креатиніну
 Компонент набору HP014.01 — Калібрувальний розчин креатиніну 442,5 мкмоль/дм3  44700 HK014.01.4  Інструкція до калібрувального розчину креатиніну 442,5 мкмоль/дм3 для кількісного визначення креатиніну  8 мл  Калибрувальний розчин креатинина 442 мколь_л
 Компонент набору HP026.02 — Калібрувальний розчин холестерину  44698 HK026.02.2  Інструкція до калібрувального розчину холестерину для кількісного визначення холестерину у сироватці і плазмі крові ферментативним методом  1,5 мл  Калибрувальний розчин холестерину
 Калібратори ціанмет-гемоглобіну 56227 HK008.03  Інструкція до набору реактивів калібрувальних розчинів ціанметгемоглобіну для контролю кількісного визначення гемоглобіну  5 мл Калібратори ціанмет-гемоглобіну
 Компонент набору HP008.01 — Калібрувальний розчин геміглобін-
ціаніду 150 г/л
56227 HK008.01.2  Інструкція до калібрувального розчину геміглобінцiаніду 150 г/дм3 для визначення гемоглобіну  6х5 мл Калібрувальний розчин геміглобінцiаніду 150
 Креатинін-калібратор  44700  HK014.04  Інструкція до набору реактивів для приготування калібрувальних розчинів креатиніну  32 мл  Креатинін-калібратор
Мультикалібратор 47868 КС028.04  Інструкція до контрольного матеріалу «Мультикалібратор»  3мл Мультикалібратор
Філісіт-СКВ 47869 КС028.01  Інструкція із застосування контрольного матеріалу «Філісіт-СКВ»  3 мл Філісіт-СКВ
 Філо-БФК  53594 КС028.05  Інструкція із застосування контрольного матеріалу «Філо-БФК»  3х3 мл  Філо-БФК
 ФілоНорм  47869 КС028.02  Інструкція із застосування контрольного матеріалу «ФілоНорм»  3мл ФілоНорм
 ФілоПат 47869 КС028.03  Інструкція із застосування контрольного матеріалу «ФілоПат»  3мл ФілоПат
 Філісіт-КГБС  30219 HK010.04  Інструкція із застосування контрольних розчинів білка та глюкози в сечі «Філісіт-КГБС»  4х10 мл  Філісіт-КГБС
Реагенти та набори допоміжні та різні
ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 % 60729 НР040.01
НР040.02
НР040.03
НР040.04
Інструкція із застосування допоміжного реагенту при визначенні групи крові, при визначенні резус-фактору, скринінгу антитіл і проби на індивідуальну сумісність методом конглютинації 50
500
100
1000
 ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 %
ЛКМЗ фенолфталеїн СКРИН НР054.01 Інструкція щодо застосування набору реаентів для контролю якості передстерилізаційного очищення шляхом визначення залишків лужних компонентів миючих засобів 1000 100 ЛКМЗСкрин
ПК Толідін Скрин 54547 НР039.01
НР039.02
НР039.03
НР039.04
НР039.05
НР039.06
Інструкція щодо застосування набору реагентів для контролю якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі 1000
1000
2000
2000
3000
3000
ПК Толідін Скрин
 ПК Азопірам Скрин 54547 НР038.01
НР038.02
НР038.03
НР038.04
НР038.05
НР038.06
 Інструкція щодо застосування набору реагентів для контролю якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі 2000
2000
4000
4000
6000
6000
 ПК-Азопірам-Скрин
ФілоПластин 55986 НР046.01  Інструкція щодо застосування набору реагентів для визначення протромбінового часу (ПЧ) плазми (за методом Квіка) та визначення концентрації фібриногену (за методом Рутберг) 500 1 г ФілоПластин
55986 НР046.02 3000 5 х 1 г
55983 НР046.03 500 1 г + 10 х
10 мл
Кальций Хлористый 0,025М 30593 НР041.01
НР041.02
НР041.03
НР041.04
НР041.05
НР041.06
Інструкція щодо застосування набору реагентів для рекальцифікації цитратної плазми і цитратної крові 200
1200
2000
100
600
1000
10 мл
6*10 мл
10*10 мл
5 мл
6*5 мл
10*5 мл
Рекальцификат хлорид кальция
СМР СКРИН 55858 НР058.01 Інструкція щодо застосування набору реагентів для клінічного аналізу спинномозкової рідини цитоз, реакція Панді, реакція Нонне–Апельта — по 200 візначеннь 235 СМР Скрин
55859 НР058.02 цитоз (тільки Реактив Самсона) — 2000 100
НР058.03 цитоз (тільки Реактив Самсона) — 20 000 1000
Компонент набору HP058.01 -  Реактив Самсона 55859 НР058.01.1 цитоз (тільки Реактив Самсона) — 200 10
Розчин Люголя 43647 НР062.01 - Відповідно обраної методики 100
НР062.02 500
НР062.03 1000
Імерсійна олія для мікроскопії 43550 НР060.01 Інструкція щодо застосування набору реагентів для використання в якості допоміжного компонента для мікроскопічних методів 4000 візначеннь по  0,025 мл 100 Масло иммерсионное для микроскопии
НР060.02 400 візначеннь по  0,025 мл 10
Фосфатно-солевий буфер (ФСБ-Т) рН 7,4 57784 НР061.01 Інструкція щодо застосування набору реагентів фосфатно-сольового буферу для промивання Відповідно обраної методики 1000 Промывающий фосфатно-солевой буфер

*- розрахункова кількість робочих реактивів на визначення — дивись інструкцію
Дані інструкції наведені з ознайомчими цілями. Актуальні інструкції для використання набору входять в комплект набору.

Язык / Мова

Перевести

EnglishFrenchGermanItalianRussianUkrainian