Інструкції

Скорочена назва набору Код за класифікатором медичних виробів НК024:2019
Каталожний
 № (REF)
Назва інструкції
Кількість визначень\ на визначення, мл Об’єм робочого розчину, мл
Файл для завантаження
мікро* напівмікро * макро *
Ферменти
АлАТ 52924 HP001.01 HP001.05 HP001.06 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові (метод Райтмана-Френкеля) 250 1000 500 125
500
250
60
250
125
600
2400
1200
АлАТ
АлАТ КІН 52923 HP001.02 HP001.03 HP001.04  Інструкція до набору реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці та плазмі крові (кінетичний метод 50
100
500
25
50
250
12
25
125
50
100
500
АлАТ-КІН
Амілаза  38502  HP003.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах (по Каравею)  - -  100 1110  Амілаза
Амілаза КІН   38502 HP003.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах кінетичним оптимізованим методом 50  25 12  50 Амілаза-КІН
HP003.03 100  50 25  100
АсАТ  38499 HP004.01 HP004.05 HP004.06 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (метод Райтмана-Френкеля) 250 1000 500 125
500
250
60
250
125
600
2400
1200
АcАТ
АсАТ КІН  52954 HP004.02 HP004.03 HP004.04 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові та плазмі крові (кінетичний метод) 50
100
500
25
50
250
12
25
125
50
100
500
АсАТ-КІН
ГГТ 38507 HP007.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності гама-глутамілтранспептідази у сироватці крові -  160 80  1160 ГГТ
ГГТ-КИН  38507 HP007.02 HP007.03 Інструкція до набору реактивів для визначення активності гама-глутамілтранспептідази у сироватці крові кінетичним методом 50
100
25
50
12
25
50
100
ГГТ-КИН
ЛДГ (запуск субстратом/зразком) 38504 HP015.01 Інструкція до набору реактивів для визначення загальної активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) (кінетичний УФ метод) 80/100  40/50 20/25  100 ЛДГ (запуск субстратом зразком)
ЛДГ-1 (запуск субстратом/зразком) 33298 HP015.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності ізоферментних форм лактатдегідрогенази ЛДГ1, ЛДГ2, як α-гідроксибутиратдегідрогенази (кінетичний УФ метод) 80/100  40/50 20/25  100 ЛДГ-1 (запуск субстратом зразком)
Лужна фосфатаза  33165 HP016.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові 416  208 119  1000 Лужна фосфатаза
Лужна фосфатаза АМП 33165 HP016.03 Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові (кінетичний метод з АМП-буфером)  50 25  12 50 Лужна фосфатаза АМП
Лужна фосфатаза ДЕА 33165 HP016.04 HP016.05 Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові (кінетичний метод з ДЕА-буфером) 41
83
20
41
13
27
50
100
Лужна фосфатаза ДЕА
Холінестераза-КІН 38506 HP027.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності холінестерази у біологічних рідинах кінетичним методом 40  20 10  50 Холінестераза-КІН
Холінестераза АХХ  38506 HP027.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності холінестерази у біологічних рідинах з ацетилхолінхлоридом  80 40  20 110
Холінестераза АХХ
Білковий обмін
Альбумін  59071 HP002.01 Інструкція до набору реактивів для визначення альбуміну у сироватці крові 1000  500 250  1000 Альбумін
Білкові фракції 43264 HP006.01 Інструкція до набору реактивів для визначення співвідношення білкових фракцій сироватки крові  - -  20 600  Білкові фракції
Загальний білок  61900 HP010.01
HP010.07
Інструкція до набору реактивів для визначення загального білка у сироватці крові  1000
500
500
250
250
125
1000
500
Загальний білок
Загальний білок УЛ 59085 HP010.02
HP010.05
HP010.06
Інструкція до набору реактивів для визначення загального білка у сечі та лікворі  200
50
100
100
25
50
50
12
25
200
50
100
Загальний білок УЛ
 Креатинін 53251 HP014.01 Інструкція по визначенню креатиніну у сироватці крові та сечі  400 200  100 300  Креатинін
Креатинін КІН 53251 HP014.02  Інструкція до набору реактивів для визначення креатиніну (кінетичним методом) 160  80 40  160 Креатинін КІН
Сечова кислота 30183 HP017.01 Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти у біологічних рідинах  330 165  100 400 Сечова кислота
Сечова кислота-Ф 53583 HP017.02
HP017.03
HP017.04
Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти у біологічних рідинах ензиматичним колориметричним методом  50
100
500
25
50
250
12
25
125
50
100
500
 Сечова кислота-Ф
Сечовина-Д 63333 HP018.01 Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах діацетилмонооксимним методом - 200 100 400 Сечовина-Д
Сечовина-ОФА 63333 HP018.03  Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах колориметричним методом -/400 160/200 80/100 320 Сечовина-ОФА
Сечовина-У 53587 HP018.02
HP018.02
HP018.02
Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (Berthelot)  -
-
-
200
100
300
100
50
150
400
200
600
Сечовина-У
 Сечовина UV 53587 HP018.06
HP018.07
HP018.08
HP018.09
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах кінетичним уреазним методом 100
300
600
1000
50
150
300
500
25
75
150
250
100
300
600
1000
Сечовина UV
 Тимолова проба 43203 HP021.01 Інструкція до набору реактивів для проведення тимолової проби з сироваткою крові 915 457 228 1100 Тимолова проба
Вуглеводний обмін
Буфер на Ексан 53303 HP009.04  Інструкція до набору реактивів для приготування буферного розчину на ЕКСАН для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах 100 76 58 1000 Буфер на Ексан
 Глюкоза МОНО 53301 HP018.05
HP018.06
HP018.07
HP018.08
HP018.09
Інструкція до набору реактивів для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом 1000
200
400
500
100
500
100
200
250
50
250
50
100
125
25
1000
200
400
500
100
Глюкоза МОНО
Глюкоза-Ф 53301 HP009.05 Інструкція до набору реактивів для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом 200 100 50 200 Глюкоза-Ф
ГлікоГемоглобін ТБК 30168 НР037.01 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гліколізованого гемоглобіну у крові людини - 140 - 350 ГлікоГемоглобін ТБК
Сіалові кислоти 34225 НР034.01 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації cіалових кислот у сироватці крові, плазмі людини 400 200 100 140  Сіалові кислоти
Сіроглікоїди 59074 HP019.01 Інструкція до набору реактивів для визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів) у сироватці крові (турбідиметричний метод) 200 65 40 140 Сіроглікоїди
Фруктоза 53278 HP032.01 Інструкція до набору реактивів для визначення фруктози у біологічних рідинах колориметричним методом 400 200 100 140 Фруктоза
Філісіт-КетоСкрин 33256 HP031.01 Інструкція до набору реактивів для оцінної діагностики вмісту кетонових тіл у сечі «Felicit-КетоСкрин» 200 10 г  Філісіт-КетоСкрин
Ліпідний обмін
 Загальні ліпіди 30179 HP011.01 Інструкція до набору реактивів для визначення загальних ліпідів у сироватці крові - 100  50 200 Загальні ліпіди
Тригліцериди Ф 53460 HP022.02
HP022.03
HP022.04
Інструкція до набору реактивів для визначення тригліцеридів у сироватці і плазмі крові ензиматичним колориметричним методом 50
100
500
25
50
250
12
25
125
50
100
500
Тригліцериди Ф
Холестерин HDL   53393 HP026.03 Інструкція до набору реактивів для визначення HDL холестерину (ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові 400 200 130 200 Холестерин HDL
Холестерин-Ф 53359 HP026.02
HP026.06
HP026.07
HP026.08
HP026.09
HP026.10
Інструкція до набору реактивів для визначення холестерину у сироватці та плазмі крові ферментативним методом 200
1000
500
100
50
250
100
500
250
50
25
125
50
250
125
25
12
60
200
1000
500
100
50
250
Холестерин-Ф
Холестерин-HDL Ф 53391 HP026.04 Інструкція до набору реактивів для визначення HDL холестерину (ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом 66 16 - 50 Холестерин-HDL Ф
Холестерин-LDL Ф 53395 HP026.05 Інструкція до набору реактивів для визначення LDL холестерину (ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом 100 16 - 50 Холестерин-LDL Ф
Пігментний обмін
 Білірубін 63410 HP005.01 Інструкція до набору реактивів для визначення загального та прямого білірубіну у сироватці крові (за методом Ендрашика)  - 55+55 - 250 Білірубін
 Гемоглобін  55872 HP008.01
HP008.06
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в крові  -
-
800
1600
400
800
2000
4000
Гемоглобін
Гемоглобін ГХ 55872 HP008.02 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в крові геміхромним методом -  800 400 2000 Гемоглобін ГХ
Білірубін ДМСО 53229 (загальний НР005.07
НР005.08
НР005.09
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального та/або прямого білірубіну у сироватці або плазмі крові (з діметилсульфоксидом (ДМСО)) 200
500
600
100
250
300
50
125
150
300
750
900
Білірубін ДМСО
 53233 (прямий) НР005.10
НР005.11
НР005.12
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального та/або прямого білірубіну у сироватці або плазмі крові (з діметилсульфоксидом (ДМСО)) 200
500
600
100
250
300
50
125
150
300
750
900
Білірубін ДМСО
63410 (прямий та загальний) НР005.04
НР005.05
НР005.06
Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального та/або прямого білірубіну у сироватці або плазмі крові (з діметилсульфоксидом (ДМСО)) 200+200
500+500
600+600
100+100
250+250
300+300
50+50
125+125
150+150
300+300
750+750
900+900
Білірубін ДМСО
Водно-сольовий обмін
 Залізо (ЗЗЗЗ)  54758 HP012.01 Інструкція до набору реактивів для визначення заліза та загальної залізозв’язуючої здатності (ЗЗЗЗ) сироватки крові 25 160 Залізо (ЗЗЗЗ)
 Калій  30192 HP024.01 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації калію у сироватці або плазмі крові турбідиметричним методом без депротеїнування  100 50 25 100 Калій
 Кальцій 45789 НР013.01  Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах 240 120 60 240 Кальцій
Кальцій ARS 45789 HP013.02 Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення загального кальцію у біологічних рідинах (з Арсеназо ІІІ) 100 50 25 100 Кальцій ARS
Магній 46795 HP035.01 Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення магнію у біологічних рідинах (з ксилідиловим синім) 50 25 12 50 Магній
Натрій Ph 30193 НР029.02 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації натрію в сироватці крові колориметричним методом з ФОСФОНАЗО ІІІ 100 50 25 100 Натрій Ph
Фосфор UV 59123 HP023.02 Інструкція до набору реактивів для визначення неорганічного фосфору у біологічних рідинах (без депротеїнування) (UV-варіант) 100  50 25 100  Фосфор UV
Фосфор VIS 59123 HP023.01 Інструкція до набору реактивів для визначення неорганічного фосфору у біологічних рідинах (без депротеїнування) (VIS-варіант) 200 100 50 200  Фосфор VIS
Хлориди-Ф 60037 HP025.02 Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення хлоридів у біологічних рідинах 240  120 60  240 Хлориди-Ф
Латекс тести
Філісіт-АСЛО-латекс  63271 ЛА033.01 Інструкція до набору реактивів для визначення анти-стрептолізину О у сироватці крові  - 200  40 2 Філісіт-АСЛО-латекс
Філісіт-РФ-латекс  55112  ЛА033.03 Інструкція до набору реактивів для визначення ревматоїдного фактору (РФ) в сиворотці крові  - 200 40  2 Філісіт-РФ-латекс
 Філісіт-СРБ-латекс  63234 ЛА033.02  Інструкція до набору реактивів для визначення С-реактивного білку (СРБ) у сироватці крові -  200 40  2 Філісіт-СРБ-латекс
Мікробіологічні дослідження
 Забарвлення за Грамом 42709 HP030.01 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом 500 75 Забарвлення за Грамом
 Забарвлення за Грамом НЧ 42709 HP030.06 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом з нейтральним червоним 1000 150  Забарвлення за Грамом НЧ
 Забарвлення за Грамом С  42709 HP030.02  Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом з сафраніном 1000 150  Забарвлення за Грамом С
Забарвлювач за Романовським 42694 HP030.09 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення азур-еозином за Романовським 2000 1000  Забарвлювач за Романовським
Забарвлення за Цілем-Нільсеном 44946 HP030.03 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Цілем-Нільсеном 200 4х100 Забарвлення за Цілем-Нільсеном
Знежирювач для скла 59059 HP030.10 Інструкція щодо застосування набору реагентів для знежирення скла знежирення 5000 штук скла  1000 Знежирювач для скла
Карболовий розчин фуксину (1% розчин 42657 НР030.03.01 Інструкція до реагенту карболовий фуксин (для забарвлення за Цілем-Нільсеном) 200 100  Карболовий розчин фуксину (1% розчин)
РетикулоФарб 55862 HP030.05 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення ретикулоцитів у крові з брильянтовим крезиловим синім 1000 50  РетикулоФарб
Телурит калію 62707 ПС020.01 Інструкція до набору реактивів телурит калію - 2х5 мл  Телурит калію
Калібратори та контрольні матеріали
Білірубін-калібратор 41830 HK005.02 Інструкція до набору реактивів для приготування калібрувальних розчинів білірубіну Відповідно обраної методики 24 мл Білірубін-калібратор
Компонент набору калібраторів білірубіну 53234 (прямий) НК005.03.03 Інструкція із застосування до компоненту набору калібраторів білірубіну  2 мл  Компонент набору калібраторів білірубіну
Калібратор альбуміну 1000 мг/л 45803 HK002.02 Інструкція до калібрувального розчину альбуміну 1000 мг/л 10 Калібратор альбуміну 1000 мг л
Калібратори білка 53988 HK010.03 Інструкція із застосування набору калібрувальних розчинів білка  5х2 мл  Калібратори білка
Калібратори геміхрому 56277 HK008.05 Інструкція із застосування до набору калібрувальних розчинів геміхрому для контролю кількісного визначення гемоглобіну геміхромним методом  3х5 мл  Калібратори геміхрому
Калібратори гемоглобіну 55874 HK008.04 Інструкція до набору реактивів калібраторів гемоглобіну 3х1.5 мл Калібратори гемоглобіну
Калібратори глюкози 41818 HP009.03 Інструкція до набору калібрувальних розчинів глюкози для контролю кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах  5х5 мл Калібратори глюкози
Калібрувальний розчин глюкози 10 ммоль/л 41818 НР009.02.04 Інструкція до калібрувального розчину глюкози 10 ммоль/дм3 для кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах 5 мл  Калібрувальний розчин глюкози 10 ммоль_л
 Калібратори креатиніну  44700 HK014.03  Інструкція із застосування до набору калібраторів креатиніну  5х4 мл  Калібратори креатиніну
 Калібратори ціанмет-гемоглобіну 56227 HK008.03  Інструкція до набору реактивів калібрувальних розчинів ціанметгемоглобіну для контролю кількісного визначення гемоглобіну  5 мл Калібратори ціанмет-гемоглобіну
Калібрувальний розчин геміглобін
ціаніду 150 г/л
 56227  НР008.01.02  Інструкція до калібрувального розчину геміглобінцiаніду 150 г/дм3 для визначення гемоглобіну  6х5 мл  Калібрувальний розчин геміглобін ціаніду 150 г_л
 Креатинін-калібратор  44700  HK014.04  Інструкція до набору реактивів для приготування калібрувальних розчинів креатиніну  32 мл  Креатинін-калібратор
Мультикалібратор 41822 КС028.04  Інструкція до контрольного матеріалу «Мультикалібратор»  3мл Мультикалібратор
Філісіт-СКВ 41823 КС028.01  Інструкція із застосування контрольного матеріалу «Філісіт-СКВ»  3 мл Філісіт-СКВ
 Філо-БФК  41821 КС028.05  Інструкція із застосування контрольного матеріалу «Філо-БФК»  3х3 мл  Філо-БФК
 ФілоНорм  41823 КС028.02  Інструкція із застосування контрольного матеріалу «ФілоНорм»  3мл ФілоНорм
 ФілоПат 41821 КС028.03  Інструкція із застосування контрольного матеріалу «ФілоПат»  3мл ФілоПат
 Філісіт-КГБС  30219 HK010.04  Інструкція із застосування контрольних розчинів білка та глюкози в сечі «Філісіт-КГБС»  4х10 мл  Філісіт-КГБС
Реагенти та набори допоміжні та різні
ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 % 30598 НР040.01
НР040.02
НР040.03
НР040.04
Інструкція із застосування допоміжного реагенту при визначенні групи крові, при визначенні резус-фактору, скринінгу антитіл і проби на індивідуальну сумісність методом конглютинації 50
500
100
1000
ЖЕЛАТИНУ РОЗЧИН 10 %
ПК Толідін Скрин 54547 НР039.01
НР039.02
НР039.03
НР039.04
НР039.05
НР039.06
Інструкція щодо застосування набору реагентів для контролю якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі 1000
1000
2000
2000
3000
3000
ПК Толідін Скрин
 ПК Азопірам Скрин 54547 НР038.01
НР038.02
НР038.03
НР038.04
НР038.05
НР038.06
 Інструкція щодо застосування набору реагентів для контролю якості передстерилізаційного очищення та виявлення прихованої крові у біологічному матеріалі 2000
2000
4000
4000
6000
6000
 ПК-Азопірам-Скрин
ФілоПластин 55986 НР046.01
НР046.02
НР046.03
 Інструкція щодо застосування набору реагентів для визначення протромбінового часу (ПЧ) плазми (за методом Квіка) та визначення концентрації фібриногену (за методом Рутберг) 500
3000
500
1 а
5 х 1а
1 а
ФілоПластин

*- розрахункова кількість робочих реактивів на визначення – дивись інструкцію
Дані інструкції наведені з ознайомчими цілями. Актуальні інструкції для використання набору входять в комплект набору.

Язык / Мова

Перевести

EnglishFrenchGermanItalianRussianUkrainian