Інструкції

Скорочена назва набору
REF №
Назва інструкції
Файл для завантаження
АлАТ HP001.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази у сироваці крові (метод Райтмана-Френкеля) АлАТ
АлАТ КІН HP001.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази у сироваці та плазмі крові (кінетичний метод)(50 мiкровизначень) Кинетический АЛАТ
HP001.03 нструкція до набору реактивів для визначення активності аланінамінотрансферази у сироваці та плазмі крові (кінетичний метод)(100 мiкровизначень)
Альбумін HP002.01 Інструкція до набору реактивів для визначення альбуміну у сироватці крові Альбумин
Амілаза  HP003.01  Інструкція до набору реактивів для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах (по Каравею) Альфа-Амилаза
Амілаза КІН HP003.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах кінетичним оптимізованим методом(50 мiкровизначень) Кинетическая Альфа-Амилаза
HP003.03 Інструкція до набору реактивів для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах кінетичним оптимізованим методом(100 мiкровизначень)
АсАТ HP004.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (метод Райтмана-Френкеля)  АcАТ
АсАТ КІН HP004.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові та плазмі кровы (кінетичний метод)(50 мiкровизначень) Кинетический АcАТ
HP004.03 Інструкція до набору реактивів для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові та плазмі кровы (кінетичний метод)(100 мiкровизначень)
Білірубін HP005.01 Інструкція до набору реактивів для визначення загального та прямого білірубіну у сироватці крові (за методом Ендрашика) Билирубин
Білірубін-калібратор HK005.02 Інструкція до набору реактивів для приготування калібрувальних розчинів білірубіну Калибратор билирубина
Білкові фракції HP006.01 Інструкція до набору реактивів для визначення співвідношення білкових фракцій сироватки крові Белковые фракции
Буфер на Ексан HP009.04 Інструкція до набору реактивів для приготування буферного розчину на ЕКСАН для кількісного визначення глюкози в біологічних рідинах Эксан
ГГТ HP007.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності гама-глутамілтранспептідази у сироватці крові ГГТ
ГГТ КИН HP007.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності гама-глутамілтранспептідази у сироватці крові кінетичним методом(50 мiкровизначень) Кинетический ГГТ
HP007.03 Інструкція до набору реактивів для визначення активності гама-глутамілтранспептідази у сироватці крові кінетичним методом(100 мiкровизначень)
Гемоглобин HP008.01 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в крові Гемоглобин
Гемоглобин ГХ HP008.02 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації гемоглобіну в крові геміхромним методом Гемихромный Гемоглобин
Глюкоза МОНО HP009.05 Інструкція для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (1000 мікровизначень) Глюкоза-Ф моно 1000 мл
HP009.06 Інструкція для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (200 мікровизначень)
HP009.07 Інструкція для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (400 мікровизначень)
HP009.08 Інструкція для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (500 мікровизначень)
HP009.09 Інструкція для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (100 мікровизначень)
Глюкоза Ф HP009.05 Інструкція для визначення глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом Глюкоза-Ф
Железо HP012.01 Інструкція до набору реактивів для визначення заліза та загальної залізозв’язуючої здатності (ЗЗЗЗ) сироватки крові Железо
Забарвлення за Грамом HP030.01 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом (набір «Забарвлення за Грамом») Набор по Граму
Забарвлення за Грамом НЧ HP030.06 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом з нейтральним червоним (набір «Забарвлення за Грамом НЧ»)  Набір за Грамом НЧ
Забарвлення за Грамом С HP030.02 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Грамом з сафраніном (набір «Забарвлення за Грамом С») Набор по Граму С
Забарвлення за Цілем-Нільсеном HP030.03 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення за Цілем-Нільсеном Набор по Цилю_Нильсену
Забарвлювач за Романовським HP030.09 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлювання азур-еозином за Романовським (набір «Забарвлювач за Романовським») Набір за Романовським
Загальний белок HP010.01 Інструкція до набору реактивів для визначення загального білка у сироватці крові Общий белок
Загальний белок УЛ HP010.02 Інструкція до набору реактивів для визначення загального білка у сечі та лікворі (200 мікровизначень)  Белок-УЛ
HP010.02 Інструкція до набору реактивів для визначення загального білка у сечі та лікворі (50 мікровизначень)
HP010.02 Інструкція до набору реактивів для визначення загального білка у сечі та лікворі (100 мікровизначень)
Знежирювач для скла HP030.10 Інструкція щодо застосування набору реагентів для знежирення скла (набір «Знежирювач для скла») Набір Знежирювач для скла
Калібратор альбуміну 1000 мг/л HK002.02 Інструкція до калібрувального розчину альбуміну 1000 мг/л Калибратор альбумина 1000
Калібратори білку HK010.03 Інструкція із застосування набору калібрувальних розчинів білка Калибраторы белка
Калібратори геміхрому HK008.05 Інструкція із застосування до набору калібрувальних розчинів геміхрома для контролю кількісного визначення гемоглобіну геміхромним методом Калибраторы гемихрома
Калібратори гемоглобіну HK008.04P Інструкція до набору реактивів калібраторів гемоглобіну Калибраторы гемоглобина
Калібратори глюкози HP009.03 нструкція до набору калібрувальних розчинів глюкози для контролю кількісного визначення глюкози у біологічних рідинах Калибраторы глюкозы
Калібратори креатиніну HK014.03 Інструкція із застосування до набору калібраторів креатиніну  Калибраторы креатинина жидкие
Калібратори ціанмет-гемоглобіну HK008.03 Інструкція до набору реактивів калібрувальних розчинів ціанметгемоглобіну для контролю кількісного визначення гемоглобіну Калибраторы цианметгемоглобина
Калій HP024.01 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації калію у сироватці або плазмі крові турбідиметричним методом без депротеїнування Калий
Кальцій ARS HP013.02 Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення загального кальцію у біологічних рідинах (з Арсеназо ІІІ) Арсеназный кальций
Креатинін HP014.01 Інструкція по визначенню креатиніну у сироватці крові та сечі Креатинин
Креатинін КІН HP014.02 Інструкція до набору реактивів для визначення креатиніну (кінетичним методом) Кинетический Креатинин
Креатинін-калібратор HK014.04 Інструкція до набору реактивів для приготування калібрувальних розчинів креатиніну Калибраторы креатинина
ЛДГ HP015.01 Інструкція до набору реактивів для визначення загальної активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) (кінетичний УФ метод) ЛДГ
ЛДГ-1 HP015.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності ізоферментних форм лактатдегідрогенази ЛДГ1, ЛДГ2, як α-гідроксибутиратдегідрогенази (кінетичний УФ метод) ЛДГ 1
Лужна фосфатаза HP016.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові Щелочная фосфатаза
Лужна фосфатаза АМП HP016.03 Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові (кінетичний метод з АМП-буфером) Щелочная фосфатаза АМП
Лужна фосфатаза ДЕА HP016.04 Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові (кінетичний метод з ДЕА-буфером) (50 мікровизначень) Щелочная фосфатаза ДЭА
HP016.05 Інструкція до набору реактивів для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові (кінетичний метод з ДЕА-буфером) (100 мікровизначень)
Магній HP035.01 Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення магнію у біологічних рідинах (з ксилідиловим синім) Магний
Мультикалібратор КС028.04 Інструкція до контрольного матеріалу «Мультикалібратор» Мультикалибратор
Наирiй Ph HP029.02 Інструкція до набору реактивів для визначення концентрації натрію в сироватці крові колориметричним методом з ФОСФОНАЗО ІІІ  (100 мікровизначень)
Загальнi лiпiди HP011.01 Інструкція до набору реактивів для визначення загальних ліпідів у сироватці крові Общие липиды
Ретикулофарб HP030.05 Інструкція щодо застосування набору реагентів для забарвлення ретикулоцитів у крові з брильянтовим крезиловим синім «Ретикулофарб» Набор окраски ретикулоцитов 60минут
Сечова кислота HP017.01 Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти у біологічних рідинах Мочевая кислота
Сечова кислота Ф HP017.02 Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти у біологічних рідинах ензиматичним колориметричним методом(50 мікровизначень) Ферментативная Мочевая кислота
HP017.03 Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти у біологічних рідинах ензиматичним колориметричним методом(100 мікровизначень)
HP017.04 Інструкція до набору реактивів для визначення сечової кислоти у біологічних рідинах ензиматичним колориметричним методом(500 мікровизначень)
Сечовина-Д HP018.01 Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах діацетилмонооксимним методом («Сечовина-Д») Мочевина-Д
Сечовина-ОФА HP018.03 Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах колориметричним методом («Сечовина-ОФА») Мочевина ОФА
Сечовина-У HP018.02 Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (Berthelot) («Сечовина-У») (200 напівмікровизначень) Уреазная Мочевина
HP018.04 Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (Berthelot) («Сечовина-У») (100 напівмікровизначень)
HP018.05 Інструкція до набору реактивів для визначення сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (Berthelot) («Сечовина-У») (150 напівмікровизначень)
Сіромукоїди HP019.01 Інструкція до набору реактивів для визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів) у сироватці крові (турбідиметричний метод) Серомукоиды
Телуріт калію ПС020.01 Інструкція до набору реактивів телуріт калію Теллурит калия
Тимолова проба HP021.01 Інструкція до набору реактивів для проведення тимолової проби з сироваткою крові Тимоловая проба
Тригліцериди Ф HP022.02 нструкція до набору реактивів для визначення тригліцеридів у сироватці і плазмі крові ензиматичним колориметричним методом (50 мікровизначень) Ферментативные Триглицериды
HP022.03 нструкція до набору реактивів для визначення тригліцеридів у сироватці і плазмі крові ензиматичним колориметричним методом (100 мікровизначень)
Філісіт АСЛО-латекс ЛА033.01 Інструкція до набору реактивів для визначення анти-стрептолізину О у сироватці крові Антистрептолизин
Філісіт РФ-латекс ЛА033.03 нструкція до набору реактивів для визначення ревматоїдного фактору (РФ) в сиворотці крові РФ
Філісіт СРБ-латекс ЛА033.02 Інструкція до набору реактивів для визначення С-реактивного білку (СРБ) у сироватці крові СРБ
Філісіт-КГБС HK010.04 Інструкція із застосування контрольних розчинів білка та глюкози в сечі «Філісіт-КГБС» Филисит КГБС
Філісіт-КетоСкрин HP031.01 Інструкція до набору реактивів для оцінної діагностики вмісту кетонових тіл у сечі «Felicit-КетоСкрин» КетоСкрин
Філісіт-СКВ КС028.01 Інструкція із застосування контрольного матеріалу «Філісіт-СКВ» Сыворотка Филисит-СКВ
Філо-БФК КС028.05 Інструкція із застосування контрольного матеріалу «Філо-БФК»  Сыворотка ФилоБФК
Філонорм КС028.02 Інструкція із застосування контрольного матеріалу «Філонорм» Сыворотка ФилоНорм
Філопат КС028.03 Інструкція із застосування контрольного матеріалу «Філопат»
Фосфор UV HP023.02 Інструкція до набору реактивів для визначення неорганічного фосфору у біологічних рідинах (без депротеінування), (UV-варіант) Фосфор-UV
Фосфор VIS HP023.01 Інструкція до набору реактивів для визначення неорганічного фосфору у біологічних рідинах (без депротеінування), (VIS-варіант) Фосфор-VIS
Фруктоза HP032.01 Інструкція до набору реактивів для визначення фруктози у біологічних рідинах колориметричним методом Фруктоза
Хлориди-Ф HP025.02 Інструкція до набору реактивів для фотометричного визначення хлоридів у біологічних рідинах Хлориды-Ф
Холестерин HDL HP026.03 Інструкція до набору реактивів для визначення HDL холестерину (ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові Холестерин-HDL осадитель
Холестерин Ф HP026.02 Інструкція до набору реактивів для визначення холестерину у сироватці та плазмі крові ферментативним методом (200 мікровизначень) Холестерин-Ф
HP026.06 Інструкція до набору реактивів для визначення холестерину у сироватці та плазмі крові ферментативним методом (1000 мікровизначень)
HP026.07 Інструкція до набору реактивів для визначення холестерину у сироватці та плазмі крові ферментативним методом (500 мікровизначень)
HP026.08 Інструкція до набору реактивів для визначення холестерину у сироватці та плазмі крові ферментативним методом (100 мікровизначень)
Холестерин-HDL Ф HP026.04 Інструкція до набору реактивів для визначення HDL холестерину (ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом «Холестерин-HDL Ф» Холестерин-HDL Ф
Холестерин-LDL Ф HP026.05 Інструкція до набору реактивів для визначення LDL холестерину (ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ)) у сироватці і плазмі крові прямим методом («Холестерин-LDL Ф» ) Холестерин-LDL Ф
Холінестераза КІН HP027.02 Інструкція до набору реактивів для визначення активності
холінестерази у біологічних рідинах кінетичним методом
Холинестераза КИН
Холінестераза АХХ HP027.01 Інструкція до набору реактивів для визначення активності холінестерази у біологічних рідинах з ацетилхолінхлоридом Холинестераза АХХ

Язык / Мова

Перевести

EnglishFrenchGermanItalianRussianUkrainian